Czym jest Przemysł 4.0?

Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami produkcyjnymi wymagają daleko posuniętej optymalizacji wykorzystania parku maszynowego oraz dużej elastyczności w działaniu, co pozwala na maksymalizowanie osiąganych korzyści przy zmniejszaniu ponoszonych nakładów. Dla realizacji tych celów coraz częściej nie wystarczy użycie klasycznych rozwiązań automatyzacyjnych. Przy projektowaniu i budowie maszyn produkcyjnych trzeba dziś szerzej korzystać z rozwoju technologii informatycznych, a także wprowadzać nowe rozwiązania z zakresu robotyki. Jednym z kluczy do sukcesu będzie dobre przygotowanie posiadanej infrastruktury do praktycznej realizacji idei Przemysłu 4.0. Przekonajmy się, na czym polega ta koncepcja i sprawdźmy, jak przekłada się na konkretne działania.

 

Czym jest koncepcja Przemysłu 4.0?

Dotychczasowy rozwój technologii można przedstawić jako szereg skokowych zmian, jeżeli chodzi o główny czynnik pozwalający na osiąganie wzrostu zdolności wytwórczych i poprawy efektów ekonomicznych. Pierwszym etapem (Przemysł 1.0) było wykorzystanie maszyny parowej. Drugim (Przemysł 2.0) upowszechnienie energii elektrycznej, a trzecim (Przemysł 3.0) powszechne używanie automatyki przemysłowej. Przemysł 4.0 opiera się na połączeniu robotyzacji z pełnym dostępem do informacji oraz autonomiczną wymianą danych między poszczególnymi urządzeniami.

Jak można wdrożyć w życie ideę Przemysłu 4.0?

Zobacz również: Jak przebiega proces projektowania i budowy maszyn?

Rozwiązanie, które pozwala na korzystanie z korzyści, jakie niesie wdrażanie idei Przemysłu 4.0, będzie integracja poszczególnych urządzeń z systemami informatycznymi klasy MES (Manufacturing Execution Systems). Dają one możliwość uzyskania wglądu w czasie rzeczywistym w działanie konkretnych maszyn, co otwiera możliwość lepszego zarządzania funkcjami utrzymania ruchu, ale przede wszystkim doskonalszego połączenia z systemami ERP (Enterprise Resource Planning) używanymi do planowania produkcji oraz dostaw materiałów i komponentów. Efektem takich działań jest znaczne usprawnienie realizowanych procesów oraz poczynienie dużych oszczędności, a także pełniejsze wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych.