Blog

otwarta skrzynka sterownicza

Eksploatacja szaf sterowniczych a przepisy prawne

Jednym z podstawowych elementów maszyn, urządzeń przemysłowych, maszyn roboczych i pojazdów oraz rozmaitych instalacji są szafy sterownicze. Przekonajmy się, do czego są wykorzystywane i sprawdźmy, jakie najważniejsze regulacje prawne dotyczące ich produkcji, jak też późniejszej eksploatacji.

Czytaj więcej

Szafa sterownicza

Gdzie i jak wykorzystywane są szafy sterownicze?

Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej wiąże się z koniecznością stałego kontrolowania parametrów pracy poszczególnych jej komponentów i dobierania ustawień w zależności od potrzeb oraz ewentualnej zmiany warunków, w jakich są realizowane konkretne procesy. Choć za wiele z nich odpowiadają układy automatyki przemysłowej, to nie obejdzie się zwykle bez nadzoru ze strony obsługi, która w razie takiej konieczności musi mieć możliwość ingerowania w działanie sprzętu. Nie byłoby to możliwe bez szaf sterowniczych. Przekonajmy się dlaczego.

Czytaj więcej

roboty w fabryce

Budowanie maszyn przemysłowych do indywidualnych zastosowań

Nowoczesne metody wytwarzania bazują na wykorzystywaniu wielu rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyki, dzięki czemu pozwalają na szybkie i precyzyjne przeprowadzenie poszczególnych operacji składających się na proces powstawania konkretnego wyrobu. W większości przypadków najlepsze wyniki można uzyskiwać, dopasowując działanie urządzeń do specyfiki wykorzystywanej technologii oraz powstających wyrobów. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe tylko wówczas, gdy maszyny oraz ich oprzyrządowanie zostaną zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem potrzeb danej firmy. Budowę maszyn przemysłowych warto więc zlecić wykonawcy, który ma doświadczenie w przygotowywaniu pod konkretne zamówienie. Przekonajmy się, dlaczego jest to ważne i sprawdźmy, jak przebiega.

Czytaj więcej

dwóch inżynierów z tabletem w dłoni

Czym jest Przemysł 4.0?

Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami produkcyjnymi wymagają daleko posuniętej optymalizacji wykorzystania parku maszynowego oraz dużej elastyczności w działaniu, co pozwala na maksymalizowanie osiąganych korzyści przy zmniejszaniu ponoszonych nakładów. Dla realizacji tych celów coraz częściej nie wystarczy użycie klasycznych rozwiązań automatyzacyjnych. Przy projektowaniu i budowie maszyn produkcyjnych trzeba dziś szerzej korzystać z rozwoju technologii informatycznych, a także wprowadzać nowe rozwiązania z zakresu robotyki. Jednym z kluczy do sukcesu będzie dobre przygotowanie posiadanej infrastruktury do praktycznej realizacji idei Przemysłu 4.0. Przekonajmy się, na czym polega ta koncepcja i sprawdźmy, jak przekłada się na konkretne działania.

Czytaj więcej

mężczyźni konsultują plan

Jak przebiega proces projektowania i budowy maszyn?

Produkcja przemysłowa wymaga sprawnej realizacji różnych procesów technologicznych, których charakter i przebieg zależy od specyfiki danej branży. Sposobem na uzyskanie wysokiego tempa wytwarzania oraz odpowiedniej do potrzeb jakości jest zastosowanie właściwego parku maszynowego. Choć wielu producentów oferuje zarówno gotowe linie produkcyjne, jak i ich poszczególne elementy, najlepsze efekty można uzyskać wówczas, gdy zleci się budowanie maszyn produkcyjnych firmie, która dopasuje je ściśle do wymagań odbiorcy. Przekonajmy się, jakie elementy muszą zostać uwzględnione w tym procesie.

Czytaj więcej