Blog

serwis maszyn

3 zalety serwisu maszyn wykonywanego u klienta

Optymalizacja operacji związanych z wytwarzaniem przygotowywanych wyrobów pozwala na zmniejszenie liczby przeprowadzanych czynności oraz ograniczenie koniecznego do ich realizacji czasu, a nierzadko oznacza również możliwość redukcji zatrudnienia, a tym samym poczynienia sporych oszczędności. Usprawnienie stosowanej technologii wymaga jednak zaprojektowania oraz profesjonalnego budowania maszyn produkcyjnych. W Dąbrowie Górniczej w działaniach tego rodzaju specjalizuje się firma Welmer. Warto jednak pamiętać, że żadna linia technologiczna ani urządzenie nie będzie działać sprawnie, jeżeli nie będzie odpowiednio serwisowana. Najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie niezbędnych prac bezpośrednio u klienta.

Czytaj więcej

pas napędowy

Historia pasów napędowych

W większości maszyn i urządzeń zachodzi potrzeba sprawnego przekazywania napędu oraz uzyskania odpowiedniego stosunku ilości obrotów do osiąganego momentu obrotowego. Jednym z rozwiązań, które dają możliwość niezwykle efektywnej transmisji, są pasy napędowe, których używa się w zastosowaniach przemysłowych już od dawna. Przekonajmy się, jaka jest historia pasów napędowych i zobaczmy, w jaki sposób są one zbudowane.

Czytaj więcej

Pas transportowy

Gdzie znalazły swoje zastosowanie pasy transportowe?

W większości przedsiębiorstw produkcyjnych oraz zajmujących się magazynowaniem i logistyką zachodzi potrzeba międzyoperacyjnego przemieszczania różnych ładunków niepaletyzowanych – surowców, podzespołów czy wyrobów gotowych. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest w takich zastosowaniach użycie specjalnych przenośników wyposażonych w pasy transportowe. Mogą one być zarówno elementami całych linii technologicznych, jak i łączyć rozmaite stanowiska i urządzenia. Zakres korzystania ze sprzętu tego rodzaju jest bardzo szeroki, a przesyłanymi wyrobami mogą być zarówno towary masowe np. kruszywa, jak i zaawansowane podzespoły poddawane różnego typu obróbce czy płody rolne. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czytaj więcej

pasy transportowe w magazynie

Konstrukcja pasów transportowych. Przewodnik

W większości zastosowań przemysłowych związanych z produkcją lub logistyką niezbędne są różne rozwiązania z obszaru transportu wewnętrznego, które pozwolą na międzyoperacyjne przemieszczanie wyrobów czy surowców lub półproduktów. Wśród najczęściej stosowanych urządzeń transportu bliskiego (UTB) niezwykle rozpowszechnione są przenośniki wyposażone w taśmy transportujące. Przekonajmy się, jak jest zbudowany ich główny element odpowiadający za ruch ładunku i sprawdźmy, w jaki sposób funkcjonuje.

Czytaj więcej

otwarta skrzynka sterownicza

Eksploatacja szaf sterowniczych a przepisy prawne

Jednym z podstawowych elementów maszyn, urządzeń przemysłowych, maszyn roboczych i pojazdów oraz rozmaitych instalacji są szafy sterownicze. Przekonajmy się, do czego są wykorzystywane i sprawdźmy, jakie najważniejsze regulacje prawne dotyczące ich produkcji, jak też późniejszej eksploatacji.

Czytaj więcej

Szafa sterownicza

Gdzie i jak wykorzystywane są szafy sterownicze?

Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej wiąże się z koniecznością stałego kontrolowania parametrów pracy poszczególnych jej komponentów i dobierania ustawień w zależności od potrzeb oraz ewentualnej zmiany warunków, w jakich są realizowane konkretne procesy. Choć za wiele z nich odpowiadają układy automatyki przemysłowej, to nie obejdzie się zwykle bez nadzoru ze strony obsługi, która w razie takiej konieczności musi mieć możliwość ingerowania w działanie sprzętu. Nie byłoby to możliwe bez szaf sterowniczych. Przekonajmy się dlaczego.

Czytaj więcej

roboty w fabryce

Budowanie maszyn przemysłowych do indywidualnych zastosowań

Nowoczesne metody wytwarzania bazują na wykorzystywaniu wielu rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyki, dzięki czemu pozwalają na szybkie i precyzyjne przeprowadzenie poszczególnych operacji składających się na proces powstawania konkretnego wyrobu. W większości przypadków najlepsze wyniki można uzyskiwać, dopasowując działanie urządzeń do specyfiki wykorzystywanej technologii oraz powstających wyrobów. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe tylko wówczas, gdy maszyny oraz ich oprzyrządowanie zostaną zaprojektowane i wykonane z uwzględnieniem potrzeb danej firmy. Budowę maszyn przemysłowych warto więc zlecić wykonawcy, który ma doświadczenie w przygotowywaniu pod konkretne zamówienie. Przekonajmy się, dlaczego jest to ważne i sprawdźmy, jak przebiega.

Czytaj więcej

dwóch inżynierów z tabletem w dłoni

Czym jest Przemysł 4.0?

Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami produkcyjnymi wymagają daleko posuniętej optymalizacji wykorzystania parku maszynowego oraz dużej elastyczności w działaniu, co pozwala na maksymalizowanie osiąganych korzyści przy zmniejszaniu ponoszonych nakładów. Dla realizacji tych celów coraz częściej nie wystarczy użycie klasycznych rozwiązań automatyzacyjnych. Przy projektowaniu i budowie maszyn produkcyjnych trzeba dziś szerzej korzystać z rozwoju technologii informatycznych, a także wprowadzać nowe rozwiązania z zakresu robotyki. Jednym z kluczy do sukcesu będzie dobre przygotowanie posiadanej infrastruktury do praktycznej realizacji idei Przemysłu 4.0. Przekonajmy się, na czym polega ta koncepcja i sprawdźmy, jak przekłada się na konkretne działania.

Czytaj więcej