Eksploatacja szaf sterowniczych a przepisy prawne

Jednym z podstawowych elementów maszyn, urządzeń przemysłowych, maszyn roboczych i pojazdów oraz rozmaitych instalacji są szafy sterownicze. Przekonajmy się, do czego są wykorzystywane i sprawdźmy, jakie najważniejsze regulacje prawne dotyczące ich produkcji, jak też późniejszej eksploatacji.

Czym są szafy sterownicze?

Szafy sterownicze to urządzenia, które pozwalają na zgrupowanie układów elektrycznych służących do rozdziału mocy, rozprowadzenia zasilania i montażu zabezpieczeń dla poszczególnych obwodów, a także zainstalowanie automatyki przemysłowej. Ich zadaniem jest ochrona komponentów przed czynnikami środowiskowymi oraz nieuprawnionym dostępem.

Jakie normy dotyczą szaf sterowniczych?

Producenci przygotowujący szafy sterownicze muszą przestrzegać zapisów odnoszących się do nich norm. Będzie to przede wszystkim PN-EN 61439 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe”, a także PN-EN IEC 62610 – „Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych”, PN-EN 60917 – „Porządek modularny dotyczący rozbudowy konstrukcji mechanicznych dla infrastruktur elektronicznych”, PN-EN 60297 – „Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych” oraz PN-EN 62208 – „Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych”. W przypadku konieczności zapewnienia szczelności w grę wchodzi także PN-EN 60529 – „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)”, a dla odporności na uszkodzenia PN-EN 62262 – „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)”. Liczyć będą się też regulacje PN-EN 60445 – „Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów, a także samych przewodów”.