Gdzie i jak wykorzystywane są szafy sterownicze?

Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej wiąże się z koniecznością stałego kontrolowania parametrów pracy poszczególnych jej komponentów i dobierania ustawień w zależności od potrzeb oraz ewentualnej zmiany warunków, w jakich są realizowane konkretne procesy. Choć za wiele z nich odpowiadają układy automatyki przemysłowej, to nie obejdzie się zwykle bez nadzoru ze strony obsługi, która w razie takiej konieczności musi mieć możliwość ingerowania w działanie sprzętu. Nie byłoby to możliwe bez szaf sterowniczych. Przekonajmy się dlaczego.

Czym jest szafa sterownicza?

Szafa sterownicza jest urządzeniem, w którym znajdują się elementy zawiadujące pracą danej maszyny czy całej linii produkcyjnej. Z reguły znajduje się w niej osprzęt elektryczny, który pozwala na kontrolę stanu poszczególnych obwodów zasilających oraz nadzorujących pracę poszczególny układów. Zwykle na wyposażenie składają się m.in. zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, aparatura kontrolno-pomiarowa, ale również wszelkiego rodzaju włączniki, lampki kontrolne oraz wskaźniki sygnalizujące stan, w jakim znajdują się zamontowane komponenty. Szafy sterownicze mogą przybierać postać pulpitów sterujących, ale także skrzynek oraz zamykanych szaf. Muszą one być zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych np. zapyleniem czy wilgocią, jak również przed nieuprawnionym dostępem.

W jakich maszynach i urządzeniach wykorzystuje się szafy sterownicze?

Szafy sterownicze znajdują zastosowanie w większości urządzeń oraz instalacji przemysłowych od pojedynczych maszyn aż po całe ciągi produkcyjne. Zawiadują też pracą rozmaitych układów pomocniczych np. wentylacji, odpylania czy oświetlenia. Korzysta się z nich we wszystkich branżach, nie tylko w sprzęcie stacjonarnym, ale często również mobilnym.