Blog

maszyna produkcyjna

Automatyzacja procesów produkcyjnych i jej zalety

Sukces rynkowy firmy jest uzależniony nie tylko od tego, w jakim stopniu dostarczane przez nią produkty lub usługi odpowiadają potrzebom klientów, ale także od poziomu osiąganych przy ich sprzedaży zysków. W przypadku przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji wszelkiego rodzaju wyrobów decydujące okaże się zwykle zarówno tempo realizowanych procesów technologicznych, jak i wielkość towarzyszących im kosztów. Sposobem na redukcję czasu potrzebnego do wytwarzania oferowanych dóbr oraz zdecydowanego ograniczenia niezbędnych wydatków będzie zadbanie o wysoki stopień automatyzacji przy budowaniu maszyn produkcyjnych. W Dąbrowie Górniczej podmiotem specjalizującym się w tym obszarze jest Konsorcjum przemysłowe Welmer. Przekonajmy się, jakie są korzyści z takiego rozwiązania i sprawdźmy, dlaczego warto je wybrać.

Read more ...

serwis maszyn

3 zalety serwisu maszyn wykonywanego u klienta

Optymalizacja operacji związanych z wytwarzaniem przygotowywanych wyrobów pozwala na zmniejszenie liczby przeprowadzanych czynności oraz ograniczenie koniecznego do ich realizacji czasu, a nierzadko oznacza również możliwość redukcji zatrudnienia, a tym samym poczynienia sporych oszczędności. Usprawnienie stosowanej technologii wymaga jednak zaprojektowania oraz profesjonalnego budowania maszyn produkcyjnych. W Dąbrowie Górniczej w działaniach tego rodzaju specjalizuje się firma Welmer. Warto jednak pamiętać, że żadna linia technologiczna ani urządzenie nie będzie działać sprawnie, jeżeli nie będzie odpowiednio serwisowana. Najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie niezbędnych prac bezpośrednio u klienta.

Read more ...

pas napędowy

Historia pasów napędowych

W większości maszyn i urządzeń zachodzi potrzeba sprawnego przekazywania napędu oraz uzyskania odpowiedniego stosunku ilości obrotów do osiąganego momentu obrotowego. Jednym z rozwiązań, które dają możliwość niezwykle efektywnej transmisji, są pasy napędowe, których używa się w zastosowaniach przemysłowych już od dawna. Przekonajmy się, jaka jest historia pasów napędowych i zobaczmy, w jaki sposób są one zbudowane.

Read more ...

Pas transportowy

Gdzie znalazły swoje zastosowanie pasy transportowe?

W większości przedsiębiorstw produkcyjnych oraz zajmujących się magazynowaniem i logistyką zachodzi potrzeba międzyoperacyjnego przemieszczania różnych ładunków niepaletyzowanych – surowców, podzespołów czy wyrobów gotowych. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest w takich zastosowaniach użycie specjalnych przenośników wyposażonych w pasy transportowe. Mogą one być zarówno elementami całych linii technologicznych, jak i łączyć rozmaite stanowiska i urządzenia. Zakres korzystania ze sprzętu tego rodzaju jest bardzo szeroki, a przesyłanymi wyrobami mogą być zarówno towary masowe np. kruszywa, jak i zaawansowane podzespoły poddawane różnego typu obróbce czy płody rolne. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Read more ...

pasy transportowe w magazynie

Konstrukcja pasów transportowych. Przewodnik

W większości zastosowań przemysłowych związanych z produkcją lub logistyką niezbędne są różne rozwiązania z obszaru transportu wewnętrznego, które pozwolą na międzyoperacyjne przemieszczanie wyrobów czy surowców lub półproduktów. Wśród najczęściej stosowanych urządzeń transportu bliskiego (UTB) niezwykle rozpowszechnione są przenośniki wyposażone w taśmy transportujące. Przekonajmy się, jak jest zbudowany ich główny element odpowiadający za ruch ładunku i sprawdźmy, w jaki sposób funkcjonuje.

Read more ...

Eksploatacja szaf sterowniczych a przepisy prawne

Jednym z podstawowych elementów maszyn, urządzeń przemysłowych, maszyn roboczych i pojazdów oraz rozmaitych instalacji są szafy sterownicze. Przekonajmy się, do czego są wykorzystywane i sprawdźmy, jakie najważniejsze regulacje prawne dotyczące ich produkcji, jak też późniejszej eksploatacji.

Read more ...

Gdzie i jak wykorzystywane są szafy sterownicze?

Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury przemysłowej wiąże się z koniecznością stałego kontrolowania parametrów pracy poszczególnych jej komponentów i dobierania ustawień w zależności od potrzeb oraz ewentualnej zmiany warunków, w jakich są realizowane konkretne procesy. Choć za wiele z nich odpowiadają układy automatyki przemysłowej, to nie obejdzie się zwykle bez nadzoru ze strony obsługi, która w razie takiej konieczności musi mieć możliwość ingerowania w działanie sprzętu. Nie byłoby to możliwe bez szaf sterowniczych. Przekonajmy się dlaczego.

Read more ...

Building industrial machines for individual applications

Modern manufacturing methods are based on the use of many automation and robotics solutions, allowing the individual operations that make up the process of creating a specific product to be carried out quickly and precisely. In most cases, the best results can be obtained by matching the operation of the equipment to the specific technology being used and the products being made. This will only be achieved if the machines and their tooling are designed and manufactured with the needs of the company in mind. It is therefore worthwhile to commission a contractor who is experienced in custom preparation for the construction of industrial machinery. Let’s find out why this is important and see how it goes.

Read more ...