Blog

dwóch inżynierów z tabletem w dłoni

Czym jest Przemysł 4.0?

Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami produkcyjnymi wymagają daleko posuniętej optymalizacji wykorzystania parku maszynowego oraz dużej elastyczności w działaniu, co pozwala na maksymalizowanie osiąganych korzyści przy zmniejszaniu ponoszonych nakładów. Dla realizacji tych celów coraz częściej nie wystarczy użycie klasycznych rozwiązań automatyzacyjnych. Przy projektowaniu i budowie maszyn produkcyjnych trzeba dziś szerzej korzystać z rozwoju technologii informatycznych, a także wprowadzać nowe rozwiązania z zakresu robotyki. Jednym z kluczy do sukcesu będzie dobre przygotowanie posiadanej infrastruktury do praktycznej realizacji idei Przemysłu 4.0. Przekonajmy się, na czym polega ta koncepcja i sprawdźmy, jak przekłada się na konkretne działania.

Czytaj więcej

mężczyźni konsultują plan

Jak przebiega proces projektowania i budowy maszyn?

Produkcja przemysłowa wymaga sprawnej realizacji różnych procesów technologicznych, których charakter i przebieg zależy od specyfiki danej branży. Sposobem na uzyskanie wysokiego tempa wytwarzania oraz odpowiedniej do potrzeb jakości jest zastosowanie właściwego parku maszynowego. Choć wielu producentów oferuje zarówno gotowe linie produkcyjne, jak i ich poszczególne elementy, najlepsze efekty można uzyskać wówczas, gdy zleci się budowanie maszyn produkcyjnych firmie, która dopasuje je ściśle do wymagań odbiorcy. Przekonajmy się, jakie elementy muszą zostać uwzględnione w tym procesie.

Czytaj więcej